Search This Blog

Friday, 8 July 2011

13 MEI 1969


Peristiwa 13 Mei 1969Pengenalan


Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik , ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei sememangnya bukan suatu peristiwa yang berlaku secara tiba - tiba atau kerana sebab-sebab yang spontan tetapi ianya merupakan suatu rentetan kepada sebab- sebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei . Selain itu kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai punca kepada peristiwa tersebut. Amalan diskriminasi oleh Inggeris contohnya telah banyak merenggangkan lagi hubungan antara kaum di Tanah Melayu.

Dari sudut ekonomi peristiwa 13 Mei, banyak meninggalkan kesan yang negetif terrhadap masyarakat Melayu khasnya dan golongan bumiputera amnya. Pengenalanekonomi mengikut ras umpamanya adalah bukti yang jelas kepada persoalanini.Keadaan ini merupakan suatu kesan yang nyata selepas penjajahan British.Dasarekonomi baru yang dirancangkan oleh kerajaan pada 1971 merupakan satu usahabertujuan untuk mengimbangi kembali kedudukan ekonomi dan hubungan antara kaumdi Malaysia.


No comments:

Post a Comment